Căn hộ cao cấp CT2 – khu VCN Phước Hải

Công trình: Resort Vịnh Kim Cương

Hạng mục: Gạch Prime

Thời gian cấp hàng:10/10/2019