Khu du lịch sinh thái Prime Resorts & Hotels

Công trình: Khu du lịch sinh thái Prime Resort & Hotels

Hạng mục: Cung cấp thiết bị vệ sinh Grohe/AS

Thời gian cấp hàng: 14/6/2018