Citadines Bayfront Nha Trang

Công trình: Citadines Bayfront Nha Trang

Hạng mục: Cung cấp thiết bị vệ sinh Grohe (sen vòi hãng Grohe)

Thời gian cấp hàng: 22/12/2016