Movenpick Resort Cam Ranh

Công trình: Movenpick Resort Cam Ranh

Hạng mục: Cung cấp thiết bị vệ sinh (sen vòi hãng Grohe)

Thời gian cấp hàng: Ngày 22/12/2016