Panorama Nha Trang

Công trình: Panorama Nha Trang

Hạng mục: Cung cấp thiết bị vệ sinh (hãng Grohe – American standard – Inax)

Thời gian cấp hàng: Năm 2018